با فساد مبارزه خواهم کرد - پایگاه خبری تحلیلی نفس تازه | پایگاه خبری تحلیلی نفس تازه
با فساد مبارزه خواهم کرد

من با فساد مبارزه خواهم کرد و می‌دانم امثال شما صدایتان در خواهد آمد؛ کار به جایی رسیده که از پرونده فساد(کرسنت) دفاع می‌کنید؟