لیست اصولگرایان برای انتخابات شورای اسلامی شهر !
لیست اصولگرایان برای انتخابات شورای اسلامی شهر !
جلسات تعیین لیست شورای اسلامی شهر در سراسر کشور آغاز شده است
  • شنیده ها حکایت از برگزاری جلسات متعدد در خصوص لیست واحد اصولگرایان در انتخابات شورای اسلامی شهر دارد

    میانگین امتیازات ۵ از ۵
    از مجموع ۱ رای