نفس تازه تلاش دارد با اطلاع رسانی صحیح و ارایه دیدگاه های مختلف در قالب گزارش،یادداشت و گفتگو زمینه را برای انتخابی درست و هوشمندانه در انتخابات ۱۴۰۲فراهم آورد.

لذا از همه صاحب نظران دعوت می شود مطالب مفید خود را در قالب یادداشت از طریق نشانی ما ارسال نمایند.