مراجع تقلید واسطه حضور آیت الله رئیسی در انتخابات ۱۴۰۰
مراجع تقلید واسطه حضور آیت الله رئیسی در انتخابات ۱۴۰۰
باوجود اینکه تاکنون آیت الله رئیسی ورود به انتخابات ریاست جمهوری را با قاطعیت رد کرده ولی برخی از هوادران وی همچنان امیدوار هستند که او برای 1400 وارد رقابت های انتخاباتی بشود.
  • در این میان برخی ناظرین سیاسی نیز حضور آیت الله رئیسی برای انتخابات را از جهت اجماع و انسجام جبهه انقلاب برای ۱۴۰۰ یک امر لازم می دانند. با این وجود برخی طرفداران آیت الله رئیسی اخیر تلاش دارند که با ارتباط با برخی از مراجع عظام تقلید از آنها درخواست کنند که ورود آیت الله رئیسی به انتخابات ریاست جمهوری را بر او به نوعی تکلیف و مطالبه کنند.

    این بخش از طرفداران آیت الله رئیسی معتقدند که در صورت مطالبه مراجع عظام تقلید، آیت الله رئیسی به نوعی مکلف به حضور در انتخابات خواهد شد.

    لازم به ذکر است که عموما مراجع عظام تقلید به صورت آشکار و علنی دعوت و حمایت از چهره ای خاص و مشخص تاکنون در دوره های مختلف ریاست جمهوری نداشته‌اند.

    میانگین امتیازات ۵ از ۵
    از مجموع ۱ رای